Beställa julkort

Tryckta kort

Din kortbeställning måste göras senast 8/12 för att hinna levereras till dig 17/12. 

Passande kuvert ingår. Den digitala bilden mejlas över till dig.

För varje beställning går 50 kronor till Cancerfonden.

[ccf_form id=”2963″]

Slutför din beställning genom att betala in till:

Konto i Handelsbanken

Clearingnummer: 6761

Kontonummer: 557 737 362

Ange referens: KORT + nummer på din bild

Kvitto på din betalning skickas med ditt paket.

Digital bild

Din bildbeställning måste göras senast 16/12 om du vill bidra med 50 kronor till Cancerfonden och få din bild innan jul.

[ccf_form id=”3006″]

Slutför din beställning genom att betala in till:

Konto i Handelsbanken

Clearingnummer: 6761

Kontonummer: 557 737 362

Ange referens: JUL+ nummer på din bild

Kvitto på din betalning skickas till din e-post.

Comments are closed.

  • Har du en fråga?