Story Photography

Jag utgår från fullständiga stories även i fotografi och har därför valt att kalla mitt arbetssätt för just Story Photography. Fotografiet kan användas för att förstärka företagets story, förstärka värdeorden för företaget, påverka känslostämningar i hur mottagaren upplever storyn, med mera. För att visa på tydliga användningsområden har jag delat in Story Photography i tre kategorier.

Branding

Min idé med att skapa Story photography är att i en enda bild förmedla så mycket det bara går om företagets och varumärkets identitet. Använd bilden på första sidan på er hemsida, så kan ni inom tio sekunder berätta för alla era besökare vad ert företag står för.

…mer…

Alla företag har värderingar och visioner. Det kan ta lång tid att berätta om dem och det kan också vara svårt att få potentiella kunder att ta sig tiden att läsa om dem. Bilden är ju så mycket mer lättillgänglig än en text. Bilden är också det första våra ögon dras till. Därför är Branding Photography oerhört användbart för att stärka ert varumärke.

Sund Hundmat , Reklamfotograf Emma Ingolf

Storyn bakom bilden …

I en enda bild förmedlar vi hela företagets vision och värderingar. Naturlig mat för din hund, tillverkad av kött från djur som har haft det bra med tillgång till utevistelse.

Jag tror starkt på att leverera så mycket information som möjligt genom varje enskild bild. Bilden vänder sig i första hand till kundens känslor. När kundens intresse är väckt och denne läser textmaterialet, finns känslan av informationen redan där. Textinformationen bekräftar vad kunden redan känner och blir därför lättillgänglig.

Statement

Ibland vill man inte berätta om hela företaget på en gång. Man vill göra en poäng kring en produkt, en tjänst eller en av företagets värderingar. Jag kallar det för ett Statement. Det är användbart i reklam och på hemsidan där ni vill lyfta fram något specifikt.

…mer…

Ett statement ska vara extremt tydligt. Därför bör den här typen av bild avgränsas till en kort och koncis story. I mitt exempel här under har vi valt att svara på frågan varför företaget finns.

Storytelling Photography, Storyteller Malmö, Fotograf Malmö, Emma Ingolf

Storyn bakom bilden …

Svaret på frågan varför företaget finns är för att hundar ger oss det här! Rehabdogs lyfter fram hur hundar hjälper människor att må bättre fysiskt och psykiskt. Det finns hundar som arbetar med att stötta människor som på olika vis mår dåligt eller har det svårt. Texten förtydligar poängen.

Timeline

Idéen är densamma som i rörlig bild, det vill säga att en story berättas längs en tidslinje enligt den dramaturgiska modellen. Timeline Photography handlar om att bygga en story i stillbildsekvenser.

…mer…

Här krävs mer tid och tålamod av betraktaren vilken måste ta till sig alla bilderna för att kunna förstå hela storyn. Därför bör man se till att varje bild även berättar en story på egen hand. Då får betraktaren möjlighet att ta till sig en story även om hen inte tittar på alla bilderna. Jämför med en seriestrip som ofta blir ganska meningslös om du inte läser sista rutan. I timeline photography ska varje fotografi fylla en egen funktion i sig själv och vidare tillföras en extra dimension i sitt sammanhang.

Storyteller Helsingborg, Storytelling Helsingborg, Fotograf Helsingborg

Storyn bakom bilden …

Den här serien med bilder ligger på Hälsohemmet Mistelgårdens förstasida. Som helhet, i den stora kontexten, behövde bilderna följa färgskalan av grönt, gult och orange. Den röda nyansen är lite djärvare vilket gör att bilden med ögonkontakt förmodligen är den första man dras till, en positiv bild. En fotostory behöver inte alltid läsas från början till slut.

Jag höll mig till närbilder där bildfokus ligger längs en centrerad horisontell linje för att göra helheten så balanserad och lugn som möjligt. De tre bilderna berättar sin egen historia var för sig och tillförs konkret information med den text som dyker upp när muspekaren hålls över bilden på hemsidan. Texten går såklart att byta ut så länge den inte avviker för mycket från bildens story.

Tillsammans berättar bilderna en historia längs en tidslinje; om du har problem med hälsan så får du hjälp av Mistelgården att klättra uppåt och uppnå livskvalitet.

Comments are closed.

  • Senast relaterade inlägget på bloggen

    • 50’s flirt

      november 27, 2017
      I somras hade jag en intensiv heldagsfotografering med några olika teman på Örtofta slott. Ett av temana var en flirtig femtiotals-date med dansparet Stan och Inge och en röd Chrysler. Läs vidare...

  • Har du en fråga?