Storytelling

Storytelling engagerar era kunder i ert företag.

Dramaturgin är lika betydelsefull i sanna berättelser som i fiktiva.

Företagsidentitet

En bra story får människor att vilja veta mer.

En bra story är spännande och engagerande.

En bra story går att relatera till.

Vad är er story?

Låt mig berätta den!

Har du någon gång läst en bok som du inte kan lägga ifrån dig?

Har du någon gång blivit helt uppslukad av en film?

 

Det är klart att du har. Du engagerades i storyn. Storytelling handlar om att göra precis samma sak med berättelsen om ert företag. Att göra det ni vill berätta intressant, tillgängligt och engagerande med hjälp av verktyget dramaturgi.

Har du någon gång fått ett kundutlåtande mejlat till dig?

Har du då tänkt på att de allra flesta inleder med att berätta om ett problem som ni hjälpte dem att lösa?

 

Det är naturligt för människor att berätta på det viset. Om det inte finns något problem eller en uppgift som behöver lösas, så finns det inte heller någon story. Det är lika naturligt att lyssna på och ta till sig berättelser som är uppbyggda dramaturgiskt. Eftersom vi är vana vid den typen av berättande är det mer tillgängligt. För att göra en story engagerande krävs det arbete med hela innehållet från problemet till det lyckliga slutet eller en punchline. Storytelling innebär att berätta på samma vis som filmen eller boken gör.

Mitt företag finns för att hjälpa er i ert kommunikationsarbete när ni inte hinner, eller då det faller utanför ert intresse- eller kunskapsområde. Jag hjälper er att producera bland annat tryckmaterial, Facebook-strategier och hemsidor med tonvikt på innehållet och den röda tråden. Jag frågar, lyssnar och analyserar för att kunna ta fram förslag som passar er.

Kontakta mig så att vi tillsammans kan diskutera hur ert företag kan utvecklas med Storytelling.

Comments are closed.

  • Senast relaterade inlägget på bloggen

  • Har du en fråga?