Hemsideanalys

Analys av hemsida, Storyteller Malmö Emma Ingolf

Analys av hemsida

Att bilen ska besiktigas årligen är knappast något som någon ifrågasätter. Att göra samma sak med företagets digitala identitet verkar inte vara lika självklart. Det borde det vara. Ibland kan nya ögon och små förändringar göra stor skillnad. Gör en besiktning av din hemsida nu!

Pris från 2400 kr beroende på hemsidans storlek. Fastpris ges innan arbetet påbörjas.

När är det läge för en analys?

  • I upptakten till en förändringsprocess

eftersom…

Analysen hjälper er med mycket av ert planeringsarbete och ger er förhoppningsvis nya infallsvinklar. Den fungerar som ett stöd i vad som kan vara viktigast att förändra med hemsidan, var fokus bör läggas. Analysen ska tidseffektivisera och kvalitetssäkra i en förändringsprocess. Har ni specifika funderingar kan jag fokusera mer på dem och komma med fler alternativ på lösningar. Om ni redan har kommit långt i ert förändringsarbete så kan det vara bättre att spara analysen till den nya hemsidan för att säkerställa att den blir riktigt bra.

  • När ni funderar på om hemsidan förmedlar det ni vill

eftersom…

Analysen innehåller vad jag uppfattar att ni vill förmedla till mig som mottagare. Ni gör själva en bedömning om det stämmer med er vision. Ni kommer att märka om saker är oklara antingen genom genom att jag ställer frågor om saker där jag inte förstår eller genom att jag inte alls har uppfattat dem.

  • När ni vill bättra på er beställarkompetens gentemot er webbyrå

eftersom…

En analys av hemsidan konkurrerar inte med er befintliga webbyrå. En analys av hemsida stärker snarare er beställarkompetens. Den gör att ni kan ställa krav och vara mer specifika i era önskemål i kontakten med webbyrån.

  • När ni har ont om tid för hemsidan

eftersom…

Analysens främsta uppgift är att underlätta och spara tid. Ni får förslag på hur ni med små ändringar gör hemsidan mer tillgänglig för besökaren. Analysen är en rapport där ni själva bestämmer vad ni vill och hinner ändra på hemsidan. De ändringar ni genomför kan vara det som behövs för att ni ska slippa ha den där tanken hängande över er, att ni ska göra om hemsidan… så fort ni får tid.

Om analysen…

Jag lyfter fram hur jag uppfattar ert företag genom det intryck jag får av hemsidan. Jag gör en övergripande analys av er hemsida där jag granskar innehåll och identitet. Eftersom jag ser hemsidan med nya ögon kan jag också lyfta fram era kunders första intryck. Jag ger er konkreta tips på utvecklingsmöjligheter. När analysen är gjord kan ni i lugn och ro fundera på vilka förbättringar ni vill göra. Ni tar själva beslut om och i så fall vad ni vill förändra; om ni vill göra det på egen hand eller ta hjälp. Ofta kan en liten förändring göra stor skillnad. En hemsideanalys sparar och fokuserar din tid i arbetet med hemsidan.

Jag granskar både text och bild angående:

  • Intryck
  • Information
  • Tillgänglighet 
  • Varumärke

Analysen lämnas över skriftligt. Om något skulle vara oklart i texten så tar vi det muntligt i telefon.

Hemsidan är er digitala identitet. Den ska ge samma intryck till besökaren som ett personligt möte eller samtal skulle ha gjort. Er hemsida ska inte bara vara lättnavigerad, informativ och snygg. Den måste förmedla er identitet och väcka intresse för den verksamhet som jag vet att ni är stolta över.

Relaterade artiklar

  • Hemsidan är er digitala identitet. Den ska ge samma intryck till besökaren som ett personligt möte eller samtal skulle ha gjort. Er hemsida ska inte bara vara lättnavigerad, informativ och snygg. Den måste förmedla er identitet och väcka intresse för den verksamhet som jag vet att ni är stolta över.  …

Comments are closed.

  • Har du en fråga?